Minisympózium z nelineární analýzy

Ve dnech 14.–15. 6. 2004 proběhlo na Katedře matematické analýzy a aplikací matematiky PřF UP minisympózium z nelineární analýzy. Přednášejícími byli čtyři špičkoví polští odborníci: prof. K. Goebel (ex-rektor Univ. M. C. Sklodowskiej, Lublin), prof. L. Górniewicz (ředitel Centra nelineárních studií J. P. Schaudera, Toruń), dr. W. Kaczor (Univ. M. C. Sklodowskiej, Lublin) a J. Myjak (vedoucí Katedry matematiky Univ. L’Aquila, Itálie).

Přestože bylo minisympózium určeno zejména doktorandům, na své si přišli i zkušenější badatelé. Zvláště byl oceňován nadhled a poukazy na souvislosti, týkající se současného stavu této zásadní problematiky, bez níž si nelze představit exaktní (post)moderní přírodovědu.

Zdá se, že se úspěch akce stane zárodkem nové tradice s periodicky se měnícím místem konání.

prof. RNDr. Jan Andres, CSc.
katedra MAaAM, PřF UP

Fotogalerie:


[ZPĚT]