Probíhající granty a projekty - členové katedry jsou členy řešitelského týmu

Grant GAČR (22-02392S), 2022-2024 

Optimalizace 24hodinového pohybového chování pro prevenci obezity v době po pandemii
(Aleš Gába z Fakulty tělesné kultury UP je hlavním řešitelem; Karel Hron, Ondřej Vencálek  a Paulína Jašková jsou členy řešitelského týmu)  

Grant Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008408), 2018-2022

Hydrodynamický design čerpadel
(Richard Andrášik, Jitka Machalová, Horymír Netuka, Zdeněk Svoboda, Ondřej Vencálek a Rostislav Vodák jsou členy řešitelského týmu).

 

Grant Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008422), 2018-2022

Partnerská síť v oblasti výzkumu a vývoje zobrazovací a osvětlovací techniky a optoelektroniky pro optický a automobilový průmysl. Více najdete zde.
(Jakub Dostál, Tomáš Fürst, Jan Tomeček a Rostislav Vodák jsou členy řešitelského týmu).

 

 

Projekt TAČR (FW0101009), 2020-2023

Vysokotlaké horizontálně dělené čerpadlo do extrémních podmínek s využitím technologie "digitálního dvojčete". Více najdete zde.
(Tomáš Fürst, Radek Svačina a Pavel Ženčák jsou členy řešitelského týmu).