Probíhající granty a projekty - členové katedry jsou členy řešitelského týmu

 Grant TAČR (FW06010278), 2023-2026

Digitální dvojče čerpadla pro účely adaptivního řízení vstupní recirkulace

Obecným cílem projektu je vytvoření zcela unikátního systému řešení vstupní recirkulace čerpadla za pomoci autonomního systému řízení odvozeného na principu digitálního dvojčete. Hlavními cíli projektu jsou:
1. Vývoj digitálního dvojčete čerpadla s řízenou vstupní recirkulací.
2. Vytvoření instrumentovaného standu pro testování a validaci vstupní recirkulace.
3. Vytvoření prototypu čerpadla s řízenou vstupní recirkulací pro vylepšení variability čerpadla.
4. Vývoj redukovaných modelů čerpadel pro optimalizační úlohy.
5. Vývoj optimalizačních technik vhodných pro hledání optima u vybraných parametrů.

Tomáš Krátký je vedoucí projektu za UPOL, Jana Burkotová a Rostislav Vodák jsou členy řešitelského týmu.Grant GAČR (23-07110S), 2023-2025

Aplikace strojového učení ve fyzice vysokých energií a astročásticové fyzice,
(Jiří Kvita ze Společné laboratoře SLO, Přírodovědecké fakulty UP je hlavním řešitelem,  Jan Tomeček a Rostislav Vodák jsou členy řešitelského týmu)

Grant GAČR (23-06187S), 2023-2025

Identifikace bariér v procesu komunikace prostorových sociálně-demografických informací
(Stanislav Popelka z Katedry Geoinformatiky, Přírodovědecké fakulty UP je hlavním řešitelem; Kamila Fačevicová je členem řešitelského týmu).

 

Grant GAČR (22-02392S), 2022-2024 

Optimalizace 24hodinového pohybového chování pro prevenci obezity v době po pandemii
(Aleš Gába z Fakulty tělesné kultury UP je hlavním řešitelem; Karel Hron, Ondřej Vencálek  a Paulína Jašková jsou členy řešitelského týmu).
 

 

Projekt TAČR (FW0101009), 2020-2023

Vysokotlaké horizontálně dělené čerpadlo do extrémních podmínek s využitím technologie "digitálního dvojčete". Více najdete zde.
(Tomáš Fürst, Radek Svačina a Pavel Ženčák jsou členy řešitelského týmu).