Čtvrtý důvod

Studium matematiky je jen tréninkem

Studium matematiky je jen tréninkem v přesném, jasném a poctivém a dostatečně obecném myšlení,které je nakonec potřeba k úspěchu v jakémkoliv oboru. Mnoho lidí, kteří vystudují něco jiného, potom v zaměstnání zjistí, že vlastně potřebují jen logické myšlení, schopnost práce s daty a trochu programování. Měli jít studovat matematiku. David Bailey k tomu trefně poznamenal:

"It's worth doing. It's something that, I've never heard anyone say: I wish I didn't take so much math."

Pátý důvod