Pravidelné semináře

Seminář z diferenciálních rovnic

JČMF Olomouc a Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky zvou na pravidelné semináře z diferenciálních rovnic. Jednotlivé přednášky semináře se konají nepravidelně, ale vždy v úterý od 13.30 hodin v posluchárně č. 5.068, podrobnější informace o programu na letní semestr 2019/2020 najdete zde.

 

Bayesovský seminář

Vážení přátelé správné, tedy bayesovské inference,
semestr se se semestrem sešel a je tu opět váš oblíbený seminář ze správné, tedy bayesovské inference.
Jestli mě můj vědecko technický nos neklame, budoucností strojového učení jsou baysovské metody. Strojové učení zatím vypadá jako pytel chytrých ad-hoc nápadů jak dělat BODOVÉ predikce při úlohách klasifikace či regrese.Jenže bodové predikce jsou vám celkem k ničemu, když se potřebujete správně rozhodovat. Na správné rozhodování jsou je potřeba celý posterior, protože dokud nevíte nic o NEJISTOTĚ vaší predikce, nemáte vzhledek k čemu integrovat "loss function".
A v této chvíli vcházejí na scénu Gaussovské procesy, které tvoří matematický nástroj, pomocí kterého lze získat predikci i s nejistotou. Lze tedy říct, že Gaussovské procesy jsou jazykem, na kterém stojí (tedy lépe řečeno budou stát) metody strojového učení. Vyhněte se tedy předvánočnímu shonu a naučte se Gaussovské procesy hned.

Na semináři se bude střídat Ondra Vencálek, Jakub Dostál a Tomáš Fürst, kteří Gaussovským procesům sice vůbec nerozumějí,ale jsou ochotni se je s vámi naučit.

Bayesovský seminář probíhá jako vždy každé úterý 13.30 v krápníkové místnosti se stropním krasovým jezírkem dříve známé jako 5066.

T. Fürst

 

 

Seminář z aplikované statistiky

JČMF Olomouc a katedra matematické analýzy a aplikací matematiky zvou na seminář z aplikované statistiky. Jednotlivé přednášky semináře se konají nepravidelně, ale vždy v pátek od 10:00 v posluchárna č. 5.066, konkrétní informace najdete v tomto programu na letní semestr 2019/2020.

 

 

Streamovaný seminář Matematické problémy nematematiků

Stejně jako v minulém semestru budeme i v LS prostřednictvím streamu zprostředkovávat zájemcům přednášky z cyklu Matematické problémy nematematiků, který spolupořádá FJFI ČVUT Praha a MFF UK Praha. Předmět je již vypsán pod zkratkou KMA/MPNL a poběží formou přímých přenosů v učebně 5.068, každou druhou středu vždy od 17:30. Hosté jsou nadmíru zajímaví:

26. 2. Současné výzvy strojového učení a umělé inteligence (plakát)
Tomáš Mikolov o fundamentálních úlohách a schopnostech současné AI

11. 3. Ekonomie informací a teorie racionální nepozornosti (plakát)
Ekonom Filip Matějka (CERGE-EI) o tom, jak naše nevšímavost ovlivňuje trhy, spokojenost i politiku.

25. 3. Boj na život a na smrt, nanečisto (plakát)
Petr Mácha a Juraj Blaho (Bohemia Interactive Simulations) o vývoji umělé inteligence pro vojenské simulace

8. 4. Plánování letu podle 4D počasí ze satelitních dat (plakát)
Antonín Komenda (Meandair) o "real-time" předpovídání počasí pro piloty

22. 4. Jak se počítají ceny energií pro domácnosti? (plakát)
Radim Cajzl (innogy) o statistickém modelování energetických trhů

6. 5. Principy a realita kryptografické bezpečnosti (plakát)
Bohuslav Rudolf (NÚKIB) o tom, proč věříme bezpečnosti kryptografických systémů a proč to občas dopadne jinak