Pravidelné semináře

JČMF Olomouc a Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky zvou na pravidelné semináře z diferenciálních rovnic. Program a podrobnější informace najdete zde.

JČMF Olomouc a katedra matematické analýzy a aplikací matematiky zvou na semináře z aplikované statistiky a z mnohorozměrné statistiky. Program a podrobnější informace najdete zde.

V rámci projektu RAPlus probíhal v letním semestru 2014 seminář Matematické a statistické modely se zaměřením na dopravu. Program a podrobnější informace najdete zde.

Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky zve na seminář Fuzzy modely a jejich aplikace. Program a podrobnější informace najdete zde.