Pavel Rozkošný: Zkušenosti ze studijního pobytu ve Finsku

 

Co se zde dozvíte:

Dále si můžete prohlédnout prezentace

V případě, že budete mít nějaké další dotazy, můžete napsat na email: pavel.rozkosny@email.cz

 

Před cestou

Proč jet na Erasmus?

Ať už půl roku nebo rok, věřím, že tato zkušenost člověku změní život. Ať už je to poznání nových lidí nebo jen zážitek žití v jiné zemi, kde se můžete spolehnout opravdu jen sami na sebe. Potom, co s lidmi z celého světa trávíte dlouhé dny, úplně jinak se začnete dívat na vzdálenosti. Dříve mi cesta Olomouc - Praha připadala jako velká vzdálenost, ale teď je to přesně naopak. Cizí kultury Vám připadnou tak zajímavé nebo šílené, že je budete chtít poznávat víc a víc.

 

Proč jet do Finska?

Finsko jsme vybrali z důvodu, že je to místo, které jen tak nenavštívíte. Na dovolenou se většinou jezdí na jih a Finská kultura je přece jen trochu jiná. Další velkou výhodou byla známá technická univerzita, která má velké procento zahraničních studentů. Na škole vyučují učitelé z celého světa a stejně jako u nás jsou to lidé na správném místě. V neposlední řadě nás Finsko lákalo svou přírodou, čerstvým vzduchem a všudypřítomnými jezery. Zásadně doporučuji jet do Finska v zimním semestru, kdy je zde více zahraničních studentů a počasí je příznivější.

Jen bych ještě rád podotknul trochu pravidlo, že na sever se jezdí studovat na jih si víc užívat JJJ.

 

Přijímací řízení

První částí je písemná žádost. Každou zemi má na starost koordinátor. V případě Finska je to oficiálně doc. Jana Talašová RNDr. CSc., neoficiálně pak Mgr. et Mgr. Jan Stoklasa Ph.D. Je dobré si s koordinátorem předem domluvit schůzku a pobavit se o výjezdu. Sami Vám nejlépe řeknou, zda je do této destinace více či méně zájemců a jaké jsou Vaše šance.

Poté se jedná o krátký pohovor, kdy vybraná komise zhodnotí, zda jste vhodným kandidátem. Častými otázkami jsou "Proč chcete jet na Erasmus?", "Proč zrovna na tuto univerzitu a do této země?", "Co od tohoto pobytu očekáváte?" a "Co se hodláte naučit?". Jsou to otázky, které by měl mít člověk trochu rozmyšlené už předtím, než se rozhodne podat vůbec žádost. Výsledek jsme se dozvěděli začátkem března.

 

Průběh registrace

Prvně je třeba vyplnit registrační formulář, na který Vám přijde odkaz emailem. Poté začátkem dubna jsme vyplnili nominaci pro Oddělení mezinárodních vztahů. (Kontakt zde: http://www.iro.upol.cz/erasmus/studium/).

Dále je třeba se co nejdříve probrat administrativou ze strany přijímací instituce. Budete emailem vyzvání, ať se zaregistrujete do jejich portálu, který zpracovává jednotlivé žádosti. Aplikace je velmi pěkně udělaná a provede Vás krok za krokem vším, co je potřeba. Je však třeba si hlídat termíny odevzdání jednotlivých formulářů. Je opravdu nutné, abyste je odevzdali co nejdříve. Teprve poté, co projdete až k části, kdy univerzita potvrdí Vaše přijetí, teprve poté můžete žádat o ubytování (čím dříve, tím více je možné si vybrat a získat levnější). Budete potřebovat např. svou fotografii, jazykový certifikát (může poskytnout Kabinetu cizích jazyků PřF, formulář zde: http://www.lut.fi/documents/27578/146813/Language+Certificate+Erasmus+15-16/4f949821-d5ab-480b-a429-290c6fc292fa), transcript of records (Stud. Oddělení PřF), fotokopie Vašeho občanského průkazu nebo pasu.

Vyplněný a podepsaný Learning Agreement je poté třeba odeslat na zahraniční instituci. Na vše Vás navede aplikace service4mobility. Zde je manuál: http://www.lut.fi/documents/27578/146813/%28spring+2015%29%20Guide+for+Applicants+2014-2015_Exchange+students.pdf/f60c3111-15da-4640-be06-a8be75d45cf7

Při vyplňování Learning agreementu je třeba zvolit předměty. Vždy je lepší mít minimálně 2 předměty, které nahrazují nějaký B z domovské univerzity. Nikdy nevíte, co se může pokazit a hlavně, některé předměty se nemusí vypsat nebo se Vám mohou krýt. Doporučené množství kreditů je 30. Sice je pak třeba upravovat Learning Agreement, ale alespoň budete mít možnost si vybrat, až uvidíte rozvrh.

 

 

Studium ve Finsku

Organizace studia

Finský vzdělávací systém je trochu odlišný od toho našeho. Jsou zvyklí více pracovat sami doma. Je běžné vypracovávání úkolů a reportů z týdne na týden. Často se též pracuje v týmu, které si vybíráte buď sami, nebo jsou vám kolegové přiděleni. V případě seminárních prací očekávejte délku kolem 20-30 stran, ale záleží v jakém předmětu. Z pohledu matematiky je nezbytné umět základy MATLABu, i když v 1. a 3. periodě běží kurz Principles of Technical Computing, který Vám pomůže od začátku se s MATLABem seznámit. U některých předmětů je však potřeba hlubších znalostí. Většina se ale dá získat ze vzorových příkladů nebo i s pomocí učitelů na cvičení nebo na předem domluvené konzultaci. Všichni jsou opravdu ochotní Vám pomoct.

Co se týče časové náročnosti studia, přednášky jsou obvykle 2 nebo 4 vyučovací hodiny. Cvičení to stejné. Cvičení i přednášky jsou ve většině případů nepovinné, ale je třeba si to předem ověřit.

Dobrá zpráva. Všechny předměty začínají nejdříve 8:15. I když oficiálně máte v rozvrhu 8:00 až 12:00. Reálně se vyučuje 8:15 až 11:45. Vznikají Vám mezi předměty tedy příjemné půlhodinky na oběd.

 

Předměty

Finský semestr začíná 1. 9. a končí 18. 12., plus mínus nějaký den, podle kalendáře. (odkaz zde: http://www.lut.fi/web/en/admissions/study-at-lut/academic-calendar) Všechny předměty můžete najít zde: (https://uni.lut.fi/c/document_library/get_file?uuid=262cffb3-fe5a-44ea-8408-d4a6e89757fa&groupId=10304)

Semestr je rozdělen na 2 periody. Dvakrát po šesti týdnech. V manuálu výše můžete najít přesná data. Mezi jednotlivými periodami se nachází týdenní pauza na zkoušky a intenzivní kurzy. Intenzivní kurzy jsou však opravdu náročné, kdy se jedná o smrsknutí celých šesti týdnů do jednoho týdne. U některých kurzů se to však vyplatí, protože za týden práce můžete získat i 5-6 kreditů. U takových kurzů však očekávejte opravdu spánek pár hodin denně. Při výběru je třeba si hlídat, které předměty se vyučují ve které periodě. Některé předměty je možné zapsat pouze na 2 periody, i když se oficiálně vyučuje 4. Vše je na domluvě s vyučujícím.

My jsme volili většinu předmětů do 1 periody, abychom později měli více času na psaní diplomové práce, cestování a celkové poznání nejen Finské kultury. Další výhodou tohoto postupu je, že máte více pokusů na zkoušky (viz dále) a v případě, že se něco nepovede, stále si můžete zapsat předmět navíc na další periodu.

Minimum kreditů, které od Vás vyžaduje jak LUT tak UP je 20 kreditů.

Předměty se zapisují v prostředí https://weboodi.lut.fi/oodi/. O tomto všem Vás bude informovat váš tutor, který Vás bude mít na starost. Všechny předměty jsou podporované na http://moodle.lut.fi/.

 

Námi zvolené předměty

Fuzzy Sets & Fuzzy Logic (ECTS 6)

 • Nahrazuje B předmět. Vyučuje se 1. i 2. periodu. Není zde zkouška po první periodě. Předmět je hodně teoretický a bohužel nás extra nezaujal. Z prvních 20 studentů jsme na přednášky docházeli střídavě 2-3. V předmětu je možné získat za vypracované týdenní úkoly až 6 bodů navíc k písemnému testy, který je za 30 bodů.
 • Velká část z úloh se dá zvládnout na papír. Hodně Vám však usnadní situaci práce s Matlabem. Každé cvičení se skládá z 15 minut, kdy vyučující představí jednotlivé příklady a poskytne malou nápovědu, jak je řešit.
 • Na zkoušce se poté objevily pouze příklady, které jsme řešili v průběhu semestru.

Case Studies (ECTS 5)

 • Předmět, který se oficiálně vyučuje 4 periody. Jedná se však o předmět, který velmi doporučujeme, jelikož je to seminář, kde se setkávají studenti matematiky a prezentují své diplomové práce. Tento předmět nás donutil pohnout s diplomovou prací. Věřte, že každá motivace se hodí. Prezentace je zhruba na 30 minut. V případě, že jste neudělali velký pokrok v diplomové práci, je možné prezentovat jiné téma, které se zabývá matematikou. Po každé prezentaci je zde krátká diskuze o tom, jak se Vám prezentace líbila a zda máte co dodat k tématu nebo čemu nerozumíte. Opravdu je dobré se aktivně zapojit. Učitelé jsou milí a nikdo se na Vás nedívá špatně, ať se zeptáte na sebevětší blbost.
 • Je zde vyžadována 100% absence. V případě nemoci se to dá omluvit, ale je třeba napsat email.
 • Zakončení je pouze na základě provedené prezentace a absence.

Simulace (ECTS 4)

 • Předmět se vyučuje pouze v 1. periodě. Je dost náročný na práci s MATLABem. Když se vhodně skombinuje s předmětem Principles of Technical Computing, jde Matlab bez problémů zvládnout. Jedná se o předmět, kde jsem se naučil opravdu nejvíc.
 • Domácí úkoly jsou opravdu náročnější a vyplatí se docházet na přednášky. Cvičení jsou 2x týdně. Vyučující Vám poradí, pokud si ji sami zavoláte a zeptáte se na pomoct. Radím využít toho. Je potřeba nasbírat nějaké procento bodů z úkolů, abyste byli připuštěni ke zkoušce.
 • Zakončení je písemnou formou. Skládá se z praktického úkolu a písemného testu. Praktická úloha se skládá z Vámi zvoleného problému. Můžete si vybrat cokoliv, co se simulací týče. Důležité je využít probírané metody. Po skupinovém vypracování je třeba krátce ohodnotit projekty některých kolegů.
 • Písemná práce se opět skládá z příkladů, které jsou na stejné bázi jako probírané během cvičení.

Principles of Technical Computing (ECTS 4)

 • Předmět pouze v 1. periodě. Jedná se o základní a pokročilé techniky v Matlabu. Kurz je však velmi dobře veden, takže během několika hodin zjistíte všechny potřebné základy a pak už jen rozšiřujete vše, co umíte. Většina předmětů na LUT pracuje s Matlabem, takže tento kurz považuji za stěžejní. Vyplatí se docházet pravidelně na přednášky. Poté není třeba se už samostatně učit. Cvičení jsou 2 týdně, ale ve většině případů jsme stihli úkoly vypracovat za jedno jediné.
 • Zakončení je formou zkoušky. Pokud získáte dostatečný počet bodů ze cvičení, budete aktivní na cvičení i na hodinách, pak je Vám zkouška udělena automaticky na nejlepší možný stupeň. A to se vyplatí.

 

Finnish 1 (ECTS 2)

 • Kurz se vyučuje v 1. periodě. Doporučuji ho absolvovat, abyste trochu poznali Finský jazyk. Bohužel se jedná o jeden z nejtěžších jazyků, proto nečekejte žádné velké výsledky. Naučíte se říct pár vět, spoustu slovíček, ale na nějakou velkou komunikaci to určitě nebude.
 • Účast na hodinách je nepovinná. Ale opět doporučuji si to protrpět. Díky vysokému zájmu jsou hodiny často velmi obsazené, až 50 lidí. A postup cvičeními je velmi pomalý. O to více je pak samostatné práce.
 • Zkouška je písemná, je potřeba získat 50% bodů. Test není těžký a málokdo ním neprojde. Dokazují to i odpovědi v testech, kdy na otázky "Co snídáte?", "Co potřebujete nakoupit v obchodě?" a "Co budete dělat večer?" odpovíte: "Kávu a banány.", "Mléko a chleba.", "Pít pivo.". Někteří při odpovědi používali pouze pivo, ve všech třech otázkách J, prý se to děje každý rok a nikoho už to nepřekvapuje.

 

V případě, že nedokončíte nějaký z kurzů, nemusíte si úplně dělat starosti. V Transcript of Records se objeví pouze předměty, které jste zdárně dokončili.

 

Vytváření rozvrhu

Je velmi šikovně zpracované. Zde v tomto odkazu si můžete vytvořit Váš rozvrh http://lukkarimaatti.herokuapp.com/. Dávejte však pozor, protože časový rozvrh předmětů se může změnit. Vždycky je třeba zkontrolovat předměty hlavně první týden. Dále je třeba si dát pozor na to, že některé předměty můžou měnit čas i v průběhu periody nebo při přechodu z periody 1 do 2 apod.

 

Zkoušky

Zkoušky jsou vždy písemné. Na prvním místě zásadně nedoporučuji při nich zkoušet podvádět. V případě, že by Vás přistihli, budete vyloučeni ze studia, bude informována Vaše domovská univerzita i Vaše rodiče. Na LUT se s tím prostě nepárají. Nesmíte mít u sebe nic, co není povoleno. Žádný mobilní telefon apod., všechny věci se vždy nechávají u zdi. Ve které místnosti píšete zkoušku, se dozvíte na nástěnce u hlavního vchodu. V místnostech často píše zkoušku více lidí, proto si zjistěte, kterou barvu máte hledat. Je to napaané na tabuli nebo na projektoru.

Na zkoušku se registrujete předem pomocí portálu weboodi. Je třeba se registrovat předem. Ideálně hned když si zapíšete předmět nebo v průběhu prvního týdnu. Za pozdní registraci se platí 5 euro a v případě, že chcete jít na zkoušku přímo bez registrace, je to možné, zaplatíte však 20 euro. Teprve po zaplacení Vám bude opravena písemka.

Na výsledky se většinou čeká od několika dní, po týden. Zřídka kdy je to déle, ale může se to stát. Najít je můžete v prostředí Moodle, weboodi nebo na emailu.

Tutoři

Co je obrovská výhoda, když přijedete do zahraničí, že je Vám přiřazen člověk Tutor a vy jste jeho Tutee. Má tutorka to popsala dobře: "Vy jste moje děti, já nejsem Vaše matka."

Někteří lidé dělají tutory opravdu jen pro peníze, proto vidíte, jak ti dají studentům papíry, aby si je sami vyplnili (a věřte, těch papírů bude hromada!) a odnesli, odeslali apod. a dál se nestarají. Pak je zde druhá, početnější skupina lidí, kteří dělají tutory pro to, by poznali nové lidi a pomáhali jim. S nimi zažijete spoustu srandy. Pomůžou Vám v tom, že tutoři se navzájem znají, takže představují své tutee dalším. Pak se okruh lidí, které znáte, rychle rozrůstá.

Tutor by Vás měl vyzvednout na nádraží spolu s řidičem nebo na Vás bude čekat na místě po Vašem příjezdu. Samozřejmě je možné, že nebude stíhat, v tom případě se Vám ozve emailem. Proto buďte online! Ti aktivnější si Vás najdou rovnou na FB.

Tento člověk, ale opravdu není někdo, kdo by s Vámi chodil všude. Pomáhá Vám zvát Vás na události, představovat Vás, ale pak už je to hlavně jen Váš kamarád, alespoň by měl být.

 

 

Cestování a doprava

Jak cestovat do Finska

Výhodné je využít letecké dopravy z Prahy přes společnost FinnAir. Jednosměrné letenky jsou velmi drahé, ale pokud letíte tam i zpět je cena příznivá. Zpáteční letenky je vhodné volit kolem po 22. 12., některé zkoušky jsou však ještě 22. 12., proto je to opravdu těžké řešit předem, ale pokud chcete lepší cenu, je to nutné. My jsme volili možnost letět s Nordweigen, protože jsme neměli vůbec představu, kdy se vracet. Letenky vyšly zhruba o 2tis dráž. Cestovali jsme oba s dvěma kufry po 20kg. Bylo to i hlavně proto, že jsme s sebou měli věci na cestování, jako samonafukovací karimatku, spacák a stan. Tyto věci se vyplatí poslat zpět s lidmi, kteří vás případně přijedou navštívit. Místo těchto věcí pak můžete dovézt spoustu suvenýrů J. Zkusit se ale vždycky vyplatí zkontrolovat ostatní servery jako www.skypicker.com, www.skyscanner.com. V případě společnosti Nordweigen je třeba počítat s nočním příletem do Finska a to kolem 11 hodiny večer, kdy už se nikam nedostanete a musíte přespat na letišti. I v noci se dá z letiště dostat, ale je to hodně komplikované a raději jsme volili tuto trampskou variantu.

Z letiště je nejlepší jet autobusem na hlavní nádraží (FinnAir bus - nemáte zde žádnou slevu, pokud jste letěli s FinnAirem). Autobusy jezdí pravidelně a za cenu 6 eur Vás dovezou za 30 minut na místo. Z hlavního nádraží je možné jet do Lappeenranty vlakem. Nebo můžete přejít 20 minut pěšky do autobusové stanice / obchodního centra Kamppi (v případě dvou zavazadel se dá jet 1 stanice metrem za 3.5eur). Odtud odjíždí levné autobusy www.onnibus.com, v případě, že pojedete s 2 zavazadly, je lepší si koupit 2 jízdenky, protože v ceně máte pouze 1 zavazadlo 20kg + příruční. Ze zkušenosti se dá říct, že Vás nikdo nenechá v Helsinkách, pokud máte pouze jednu jízdenku, ale za těch pár eur navíc se ten klid vyplatí. Ceny těchto autobusů začínají na 1euru a s tím, jak přibývá zájemců, tak se cena rychle zvyšuje. Většina cest se však dá koupit do 5eur. Ceny vlaku (www.vr.com) se pohybují kolem 50eur - pozor nemáte nárok na studentskou slevu, pokud nemáte Finskou studentskou kartičku, ISIC nestačí.

Po Lappeenrantě se pak dá jet autobusem. Záleží, kde bydlíte (viz lokace bydlení). Cena je 3e za jednu cestu (o víkendech a po 18 hodině za 2eura). Linky 1 a 5 jedou z nádraží na Karankokatu i Punkerikatu. Všechny linky i informace se dají najít zde: http://bussit.lappeenranta.fi/.

Taxík bych rozhodně nedoporučoval vzhledem k ceně, které se pohybují kolem 3-4eur / kilometr.

Pěšky se dá dojít na Karankokatu (3.5 km). Procházka s dvěma kufry je to nekonečná, ale ušetříte a za hodinu a půl můžete být doma.

To všechno v případě, že dorazíte před 25. 8., musíte si vyzvednout klíče v centru LOAS, které je po cestě, místo a otevírací doba zde http://www.loas.fi/.

Pokud dorazíte po 25. 8. máte výhodu a vyzvedne Vás řidič, pomůže Vám s kufry a předá Vám klíče k bytu. A navíc se seznámíte s dalšími lidmi, protože často přijíždí více lidí naráz.

Doprava po Lappeenrantě

Nejjednodušší je samozřejmě chodit pěšky, pokud si zvolíte bydlení u školy (Punkkerikatu), pak je to asi nejlepší varianta. Do školy 10 minut pěšky - tedy cca 1km. I z Karankokatu jsme chodili 3.4km pěšky, ale v zimě už jsme jezdili občas autobusem. Autobus aktuálně stojí 3.5 eur za jednu cestu, 2.5 eur o víkendu a vždy po 18:00. Můžete si koupit měsíční jízdenku za cca 55 eur. Nebo 40 a 20 jízd, 30 a 44 euro. Cena kartičky je 6 eur a platí se jednorázově. Pozor, při koupi kartičky z druhé ruky se ptejte, kdy je její celková expirace. Ta je totiž 3 roky.

V neposlední řadě máte možnost pořídit si kolo. Nedoporučuji kolo kupovat předem, s tím, že vám ho někdo nechá zamčené někde ve stojanu. Tyto kola se jako zázrakem nejčastěji kradou, i když je to ve Finsku, kde se zásadně nekrade. Navíc nevíte v jakém je kolo stavu. Na začátku jsou však ceny kolem 50 eur, později i přes 100 eur. Ceny se odvíjí od stavu kola a jeho vybavení. Ale upřímně myslím, že kolo se 2x nevyplatí. Jelikož se na něm dá jezdit v září a koncem října, a když začne pršet, foukat a rychle se ochlazovat si říkáte, jaké je to jezdit autobusem a většina lidí k tomu dojde, ale kolo už má koupené. Na druhou stranu díky kolu se dá jezdit na nesčetné výlety do okolí, je zde spousta cyklotras.

 

Ubytování a nákup vybavení

Ubytování a LOAS

Tato organizace zajišťuje ubytování pro studenty v Lappeenrantě. Jakmile máte Application form, můžete na stránkách loas.fi vyplnit žádost o ubytování. Určitě to nedělejte dřív, způsobuje jim to problémy v administrativě. I proto je lepší vyřešit vše potřebné předem, abyste mohli žádat co nejdříve.
Při vyplňování si vyberete lokalitu, byly zde 3 možné Karankokatu 4, Punkkerikatu a Ruskolahdenkatu.
Karanko a Ruskolahden - katu je ulice ve finštině - jsou nejvíce vzdálené od univerzity, zhruba 3.5 km - rychlou chůzí za 30 minut. Do centra je to pak stejná vzdálnost, opět 3.5 km. Takže přesně uprostřed. Punkkeri je naopak velmi blízko univerzity, asi 1 km. Pokud chcete klid, pak volte Ruskolahdenkatu, protože jak na Karanko, tak na Punkkeri je spousta párty a akcí, během týdne, prostě 24/7.

Pokud chcete bydlet s někým konkrétním, je třeba, abyste to oba napsali do formuláře. Bydlení 2 lidí na jednom bytě vyjde na cca 310-350€/měsíc. Není povoleno 2 lidé v jednom pokoji. V případě pak 3 lidí na jednom bytě je cena kolem 280-290€. LOAS Vám pošle nabídku, pouze jednu, abych se vyjádřil v jejich terminologii: "Berte to nebo si zkuste sehnat lepší bydlení.". Lepší bydlení jsme zkoušeli najít. Malý byt pod 1000€/měsíc neseženeme, takže volba byla jasná.

Důležité je jaké datum příjezdu zadáte. Naúčtují Vám každý den. Pokud jste 2 a chcete ušetřit a první dny například cestovat, můžete to udělat jako my. Pronajmout 1 pokoj na 14 dní, nájem jsme si rozdělili a měli to jen jako místo na uložení věcí a první noc na přespání.

My bydleli na Karanko, protože nám tehdy bylo řečeno, že všechno velké se odehrává tam. Ale tou dobou to zrovna bylo naopak a všechny velké akce apod. se odehrávaly na Punkkeri. Je to sázka. Všude se dá dojít pěšky a věřte, nikdy nepůjdete sami. Skupinky lidí se přesunují mezi Karanko a Punkkeri de facto neustále.

LOAS chce po Vás vratnou kauci 200 eur. Po příjezdu do bytu zkontrolujte vše, co Vás napadne. Světla, okna apod., ideálně udělat fotografie ihned po příjezdu a pak také před odjezdem.

 

Vybavení bytů

Je opět jedna velká loterie. Můžete najít plně vybavenou kuchyň, v pokoji i 3 matrace. Nebo jako my nebudete mít vůbec nic. Jen prázdné poličky, šuplíky a postel bez matrace.

První důležitá věc je zkontrolovat sklep. Vyhnete se zážitku, který jsme měli. Koupit gauč a tři hodiny ho táhnout z Punkkeri na Karanko (3.4km - jsme silní kluci, to zvládneme …. Největší chyba!). Teprve poté jsme se podívali do sklepa a tam našli další gauč. Někteří našli ve sklepě další vybavení, které opět kupovali.

Věci do domácnosti nás vyšly na cca 300€ a to myslím, že jsme hodně ušetřili, jelikož jsme dojeli 14. srpna a hned šli nakupovat. Např. peřiny v Jysku byly za 7 eur peřina + 3 eura polštář. Když jsme jeli 28. sprna znovu do Jysku ceny byly dvojnásobné. Všichni počítají s tím, že studenti přijedou a budou tyto věci potřebovat.

 

Jak nakupovat vybavení

- FB skupina Buy & Sell Lappeenranta

- 2 zastavárny jsou hned u obchodního centra Prisma, Lidl

- Hledejte na googlu Kirpis Lappeenranta

 

Zde je mapa našich značek:

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zlknymVz4_QU.kEEMMbHcHqgI

(v této mapě prosím nic nemažte! Ale klidně přidávejte další značky.)