Studijní plány pro akademický rok 2020/2021

Starší studijní programy se člení na různé poměrně nezávislé obory.
Nové studijní programy akreditované v roce 2019 a později na obory členěny nejsou, mohou mít ale různé specializace, které ovšem mají společný základ.

 

Bakalářské programy, obory a specializace

 

Navazující magisterské programy, obory a specializace

 

Doktorské programy, obory a specializace (prezenční studium)

Doktorské programy, obory a specializace (kombinované studium)

 

 

<<Studijní plány pro rok 2019/2020

Studijní plány pro rok 2021/2022 >>