Za relevantními proměnnými v regresi

Vedoucí práce prof. RNDr., Karel Hron, Ph.D.
Název práce Za relevantními proměnnými v regresi
Typ práce Bakalářská
Status práce Zadaná
Popis práce

Výběr relevantních proměnných pro predikci nebo další analýzu (regresní) závisloti je ve statistice, potažmo data science jedním z klíčových úkolů. Cílem bakalářské práce s uvedeným pracovním názvem bude popsat základní metody výběru proměnných a vyzkoušet jejich vlastnosti na reálných datech (vlastní data jsou vítána).