Využití strojového učení pro krátkodobou předpověď slunečního osvitu

Vedoucí práce RNDr., Rostislav Vodák, Ph.D.
Název práce Využití strojového učení pro krátkodobou předpověď slunečního osvitu
Typ práce Diplomová
Status práce Volná
Popis práce

Cílem práce je nastudovat danou problematiku a na základě dostupných dat naprogramovat a naučit příslušné algoritmy pro predikci.