Výuková metoda Sergeho Langa

Vedoucí práce RNDr., Pavel Ludvík, Ph.D.
Název práce Výuková metoda Sergeho Langa
Typ práce Bakalářská
Status práce Volná
Popis práce

Téma je určeno pro studenty učitelských oborů. Serge Lang, významný matematik a člen vlivné matematické skupiny Bourbakistů, vydal knižně záznamy svých přednášek pro středoškolské i jiné studenty. Lang vede posluchače krok za krokem k pochopení komplikovaných matematických tvrzení, přičemž posluchači mají dojem, že se k závěrům dopracovali vlastními silami. Záznamy obsahují jak Langovy otázky, tak odpovědi studentů. Cílem práce je nastudovat Langovy přednášky a přepsat je do podoby vhodné pro použití středoškolskými učiteli. V ideálním případě řešitel zpracuje v Langově duchu i vlastní témata.

[1] Lang, Serge. Math!: encounters with high school students. Springer Science & Business Media, 1985.
[2] Lang, Serge. The beauty of doing mathematics: three public dialogues. Springer Science & Business Media, 1985.
[3] Lang, Serge. Math talks for undergraduates. Springer Science & Business Media, 1999.