Vícerozměrná analýza symbolických dat

Vedoucí práce prof. RNDr., Karel Hron, Ph.D.
Název práce Vícerozměrná analýza symbolických dat
Typ práce Diplomová
Status práce Zadaná
Popis práce

Analýza symbolických dat představuje jednu z nejnovějších oblastí statistické analýzy dat, obsahuje nástroje pro zpracování výsledků hromadného zpracování dat (jak se s ním setkáváme např. při sčítání lidu). Cílem diplomové práce bude popsat možné přístupy analýzy symbolických dat ke statistické analýze různých typů symbolických proměnných včetně demonstrace na konkrétních datech.