Vážené bilance a jejich aplikace

Vedoucí práce prof. RNDr., Karel Hron, Ph.D.
Název práce Vážené bilance a jejich aplikace
Typ práce Diplomová
Status práce Volná
Popis práce

Pro relevantní statistickou analýzu kompozičních dat je klíčové jejich vyjádření ve vhodných logratio souřadnicích, kde na ně mohou být aplikovány standardní statistické metody. Vážené bilance pak umožňují eliminovat vliv nežádoucích proměnných, který znesnadňuje interpretovatelnost dosažených výsledků. Cílem diplomové práce bude popsat konstrukci vážených bilancí a aplikovat je na reálná data.