Trocha matematiky z Googlu

Vedoucí práce prof. RNDr., Karel Hron, Ph.D.
Název práce Trocha matematiky z Googlu
Typ práce Bakalářská
Status práce Zadaná
Popis práce

Za vyhledávacími algoritmy v Google lze najít zajímavou matematiku, která vychází z oblastí, jako jsou lineární algebra i Markovovy řetězce. Cílem bakalářské práce bude srozumitelně popsat základní aspekty těchto algoritmů a demonstrovat je na konkrétních příkladech.