Statistická analýza kompozičních dat pomocí knihovny „compositions“ softwaru R

Vedoucí práce prof. RNDr., Karel Hron, Ph.D.
Název práce Statistická analýza kompozičních dat pomocí knihovny „compositions“ softwaru R
Typ práce Bakalářská
Status práce Zadaná
Popis práce

Knihovna „compositions“ je v současné době nejpropracovanější balíček pro statistickou analýzu kompozičních dat ve statistickém softwaru R, obsahující jak elementární vizualizaci dat, tak i pokročilé metody pro statistické modelování kompozic. Úkolem bakalářské práce bude seznámit s knihovnou, jejími základními funkcemi, a tyto ilustrovat na vhodně zvolených reálných datech.