Statistická analýza dvourozměrných hustot v Bayesových prostorech

Vedoucí práce prof. RNDr., Karel Hron, Ph.D.
Název práce Statistická analýza dvourozměrných hustot v Bayesových prostorech
Typ práce Diplomová
Status práce Zadaná
Popis práce

Reprezentace hustot rozdělení pravděpodobnosti v Bayesových prostorech umožňuje jejich ortogonální rozklad na nezávislou a interakční čast a tím otevírá nový pohled na jejich statistickou analýzu. Cílem diplomové práce bude popsat a rozvinout dosavadní poznatky v této oblasti, resp. zpracovat reálná data užitím vhodných metod analýzy funkcionálních dat.