Statistická analýza cirkulárních dat

Vedoucí práce Mgr., Kamila Fačevicová, Ph.D.
Název práce Statistická analýza cirkulárních dat
Typ práce Bakalářská
Status práce Zadaná
Popis práce

Cílem práce je nastudovat, popsat a následně prakticky použít metody zpracování tzv. cirkulárních dat.