Singulární rozklad matice a jeho vztah k metodě hlavních komponent

Vedoucí práce prof. RNDr., Karel Hron, Ph.D.
Název práce Singulární rozklad matice a jeho vztah k metodě hlavních komponent
Typ práce Bakalářská
Status práce Zadaná
Popis práce

Singulární rozklad je bezesporu nejpopulárnější dekompozice datové matice ve statistice. V bakalářské práci bude obsaženo seznámení s tímto rozkladem, jeho matematickými vlastnostmi, a následně též s jeho aplikacemi, zejména při konstrukci a interpretaci metody hlavních komponent, která patří mezi nejužívanější nástroje mnohorozměrné statistické analýzy.