Shlukování pomocí nehierarchických metod

Vedoucí práce prof. RNDr., Karel Hron, Ph.D.
Název práce Shlukování pomocí nehierarchických metod
Typ práce Bakalářská
Status práce Zadaná
Popis práce

Nehierarchické shlukovací metody, které mají široké spektrum aplikací od ekonomiky po medicínu, přiřazují pozorování do předem zadaného počtu skupin neboli shluků. Mezi nejznámější patří metoda k-průměrů, fuzzy shlukování nebo Kohonenovy mapy (tzv. self organizing maps). Cílem bakalářské práce bude představit tyto metody v ucelené podobě, provést jejich srovnání a aplikovat je při řešení zvoleného reálného problému.