Segmentace klientů pomocí mnohorozměrných statistických metod

Vedoucí práce Mgr., Kamila Fačevicová, Ph.D.
Název práce Segmentace klientů pomocí mnohorozměrných statistických metod
Typ práce Bakalářská
Status práce Zadaná
Popis práce

Student ve spolupráci se zástupcem společnosti Partners Group SK připraví model pro segmentaci klientů této společnosti. Model bude založen na tzv. RFM analýze a další vybrané mnohorozmrné statistické metodě zaměřené na shlukovou analýzu.