Sčítací metody (nejen) pro divergentní řady

Vedoucí práce RNDr., Pavel Ludvík, Ph.D.
Název práce Sčítací metody (nejen) pro divergentní řady
Typ práce Bakalářská
Status práce Volná
Popis práce

Sčítací metody nám umožňují dát smysl i součtu divergentní řady. Cílem práce je popsat některé sčítací metody nekonečných řad (Cesàrovu, Abelovu a další), ukázat na příkladech jejich použití a odvodit základní vlastnosti.

[1] Boos, Johann, and F. Peter Cass. Classical and modern methods in summability. Clarendon Press, 2000.
[2] Hardy, G. H. Divergent series. Oxford University Press. New York, 1949.