Rozhodovací stromy a jejich aplikace

Vedoucí práce prof. RNDr., Karel Hron, Ph.D.
Název práce Rozhodovací stromy a jejich aplikace
Typ práce Bakalářská
Status práce Zadaná
Popis práce

Rozhodovací stromy jsou rozšířeným a užitečným nástrojem strojového učení určeným pro úlohy klasifikace (třídění do skupin pozorování) a predikce. Cílem bakalářské práce bude seznámit s principy této moderní metody a zpracováním reálných dat (vlastní data jsou vítána) ve statistickém softwaru R.