Regresní analýza s kompozičními vysvětlovanými proměnnými

Vedoucí práce prof. RNDr., Karel Hron, Ph.D.
Název práce Regresní analýza s kompozičními vysvětlovanými proměnnými
Typ práce Bakalářská
Status práce Zadaná
Popis práce

V praxi se často vyskytuje situace, kdy hledáme vztah mezi závisle proměnnou, vyjádřenou v procentech či proporcích, a reálnými vysvětlujícími proměnnými (například závislost složení půdy na nadmořské výšce). V bakalářské práce budou kromě shrnutí potřebné teorie s využitím logratio metodiky obsaženy zejména příklady z aplikací, zpracované ve statistickém softwaru R.