Přesné algoritmy pro řešení VRP.

Vedoucí práce RNDr., Pavel Ženčák, Ph.D.
Název práce Přesné algoritmy pro řešení VRP.
Typ práce Diplomová
Status práce Volná
Popis práce

Přesné algoritmy pro řešení VRP.