Modelování závislostí proměnných pomocí kopulí

Vedoucí práce prof. RNDr., Karel Hron, Ph.D.
Název práce Modelování závislostí proměnných pomocí kopulí
Typ práce Bakalářská
Status práce Zadaná
Popis práce

Teorie kopulí se užívá k modelování vztahů mezi proměnnými (statistickými znaky) s četnými aplikacemi od přírodních věd až po ekonomická data. Cílem bakalářské práce bude popsat teoretické základy kopulí a následně je využít při řešení vybraného konkrétního problému. Možné je případně též rozšíření práce o kritický pohled na uvedenou metodiku s návrhem možných alternativ.