Metody robustní vůči prvkovým odlehlým hodnotám

Vedoucí práce prof. RNDr., Karel Hron, Ph.D.
Název práce Metody robustní vůči prvkovým odlehlým hodnotám
Typ práce Diplomová
Status práce Zadaná
Popis práce

Při zpracování statistických souborů pomocí robustních metod nechceme často potlačit vliv celých pozorování, ale pouze jednotlivých prvků v datové tabulce. Cílem diplomové práce bude provést ucelený přehled dostupných metod, které jsou za tímto účelem užívány, a aplikovat je na reálná data.