Metody klasifikace

Vedoucí práce prof. RNDr., Karel Hron, Ph.D.
Název práce Metody klasifikace
Typ práce Diplomová
Status práce Zadaná
Popis práce

Klasifikace umožňuje zařadit na základě předchozí zkušenosti nově příchozí pozorování (např. pacienta) do jedné z předem definovaných skupin (zdravý, nemocný). Cílem diplomové práce bude přehledně seznámit s klasickými i moderními statistickými metodami klasifikace a jejich použitím v praxi.