Logratio analýza kompozičních tabulek

Vedoucí práce prof. RNDr., Karel Hron, Ph.D.
Název práce Logratio analýza kompozičních tabulek
Typ práce Dizertační
Status práce Zadaná
Popis práce

Kompoziční tabulky jsou spojitou obdobou známých kontingenčních tabulek, vyjadřují tedy prostřednictvím svých nezáporných prvků (resp. četností v případě kontingenčních tabulek) vztahy mezi dvěma faktory, řádkovým a sloupcovým. Protože tyto prvky současně nesou informaci o relativních vztazích mezi těmito faktory, měla by této skutečnosti odpovídat též jakákoli relevantní statistická analýza kompozičních tabulek. Cílem dizertační práce bude rozvinutí logratio metodiky pro jejich statistické zpracování a případná zobecnění základní úlohy.