Krásná grafika v R: knihovna ggplot2

Vedoucí práce prof. RNDr., Karel Hron, Ph.D.
Název práce Krásná grafika v R: knihovna ggplot2
Typ práce Bakalářská
Status práce Zadaná
Popis práce

Knihovna ggplot2 statistického softwaru R představuje nový přístup k tvorbě grafických výstupů statistického zpracování dat. Úkolem bakalářské práce bude seznámení s touto knihovnou a demonstrací jejího užití na reálných datech z aplikací.