Korelační analýza kompozičních dat v souřadnicích

Vedoucí práce prof. RNDr., Karel Hron, Ph.D.
Název práce Korelační analýza kompozičních dat v souřadnicích
Typ práce Diplomová
Status práce Zadaná
Popis práce

Kompoziční data představují pozorování nesoucí relativní informaci (např. procenta, proporce, koncentrace) a jejich statistické zpracování pomocí preferované logpodílové metodiky vyžaduje vyjádření ve speciálních souřadnicích. Cílem diplomové práce bude zkoumat možnosti korelační analýzy kompozičních dat včetně simulací a aplikace na reálných datech.