Kompoziční přístup v analýze biomolekulárních dat

Vedoucí práce prof. RNDr., Karel Hron, Ph.D.
Název práce Kompoziční přístup v analýze biomolekulárních dat
Typ práce Dizertační
Status práce Zadaná
Popis práce

Biomolekulární data jsou typicky vysoce-dimenzionální pozorování nesoucí relativní informaci, což je nutno reflektovat při jejich následném statistickém zpracování. Jednou z možností je použití logratio metodiky,
adaptované pro případ biomolekulárních dat. Cílem dizertační práce bude navrhnout přístup ke komplexní statistické analýze zmíněných datových souborů s využitím klasických a robustních metod a inovativních
postupů v rámci logratio metodiky.