Klasifikace vozidel na systému vážení vozidel za jízdy

Vedoucí práce RNDr., Rostislav Vodák, Ph.D.
Název práce Klasifikace vozidel na systému vážení vozidel za jízdy
Typ práce Diplomová
Status práce Zadaná
Popis práce

Nastudování problematiky a vytvoření a naprogramování klasifikátoru vozidel.