Jak na podíly s analytickou geometrií

Vedoucí práce prof. RNDr., Karel Hron, Ph.D.
Název práce Jak na podíly s analytickou geometrií
Typ práce Bakalářská
Status práce Zadaná
Popis práce

Podíly, resp. logaritmy podílů mezi složkami procentuálních dat se dají elegantně vyjádřit pomocí vektorů, jež umožňují lépe studovat jejich geometrické a interpretační vlastnosti. Úkolem bakalářské práce bude seznámení s problematikou a možnostmi jejího využití ve statistice.