Identifikace kritických hran v silniční síti

Vedoucí práce RNDr., Rostislav Vodák, Ph.D.
Název práce Identifikace kritických hran v silniční síti
Typ práce Bakalářská
Status práce Zadaná
Popis práce

Cílem práce bude napsat počítačový program pro identifikaci kritických hran v silniční síti.