Hypoteční úvěry

Vedoucí práce RNDr., Ondřej Pavlačka, Ph.D.
Název práce Hypoteční úvěry
Typ práce Bakalářská
Status práce Rezervovaná
Popis práce

Přesné zadání bude upřesněno na konzultaci