Humor v matematice jako nástroj jejího pochopení

Vedoucí práce RNDr., Pavel Ludvík, Ph.D.
Název práce Humor v matematice jako nástroj jejího pochopení
Typ práce Bakalářská
Status práce Volná
Popis práce

Téma je určeno pro studenty učitelských oborů. Cílem práce je navázat na myšlenku rozvinutou v [2], že totiž struktura matematického důkazu se podobá struktuře vtipu a systematicky jí využít k hlubšímu pochopení některých matematických fenoménů. Očekává se, že řešitel sestaví sbírku kvalitních matematických anekdot, tu klasifikuje a podrobně vysvětlí, na jakých matematických jevech je založena pointa. K tématu existuje poměrně bohatá anglicky psaná literatura. Předpokládá se také využití anekdot vycházejících z prostředí českých matematických fakult a kateder.

[1] Krantz, Steven G. "Mathematical anecdotes." The Mathematical Intelligencer 12.4 (1990): 32-38.
[2] Paulos, John Allen. Mathematics and humor: A study of the logic of humor. University of Chicago Press, 2008.
[3] Renteln, Paul, and Alan Dundes. "Foolproof: A sampling of mathematical folk humor." Notices of the AMS 52.1 (2005): 24-34.
[4] Weber, Keith. "Mathematical Humor: Jokes that Reveal How We Think About Mathematics and Why We Enjoy It." The Mathematical Intelligencer 38.4 (2016): 56-61.