Hot Spot analýza

Vedoucí práce Mgr., Kamila Fačevicová, Ph.D.
Název práce Hot Spot analýza
Typ práce Diplomová
Status práce Rezervovaná
Popis práce

Úkolem bude nastudovat, popsat a na reálných datech použit a porovnat metody analýza prostorově závislých dat, které se skrývají pod souhrnným názvem Hot Spot.