Heuristiky pro řešení VRPTW.

Vedoucí práce RNDr., Pavel Ženčák, Ph.D.
Název práce Heuristiky pro řešení VRPTW.
Typ práce Diplomová
Status práce Zadaná
Popis práce

Heuristiky pro řešení VRPTW.