Grafické modely s R

Vedoucí práce prof. RNDr., Karel Hron, Ph.D.
Název práce Grafické modely s R
Typ práce Bakalářská
Status práce Zadaná
Popis práce

Grafické modely jsou pravděpodobnostní modely, kde graf vyjadřuje strukturu podmíněné závislosti mezi náhodnými veličinami, v poslední době tyto modely získávají v data science stále větší oblibu. Cílem bakalářské práce je poskytnout základní vhled do grafických modelů pomocí statistického softwaru R, možno užít vlastní data.