Fyzikálně informované neuronové sítě a jejich aplikace

Vedoucí práce RNDr., Rostislav Vodák, Ph.D.
Název práce Fyzikálně informované neuronové sítě a jejich aplikace
Typ práce Diplomová
Status práce Zadaná
Popis práce

Cílem práce je aplikace fyzikálně informovaných neuronových sítí při řešení diferenciálních rovnic.