Funkcionální regresní model s kompoziční vysvětlující proměnnou

Vedoucí práce prof. RNDr., Karel Hron, Ph.D.
Název práce Funkcionální regresní model s kompoziční vysvětlující proměnnou
Typ práce Diplomová
Status práce Zadaná
Popis práce

V souvislosti s rozvojem hromadného sběru dat se v praktických úlohách (např. v geologii nebo chemometrii) setkáváme se situací, kdy je potřeba najít vztah mezi reálnou vysvětlovanou proměnnou a hustotou rozdělení pravděpodobnnosti popisující relativní strukturu (funkcionálního) statistického znaku. Cílem diplomové práce bude navržení takového modelu a jeho implementace ve statistickém softwaru R.