Detekce odlehlých dat v koncentracích

Vedoucí práce prof. RNDr., Karel Hron, Ph.D.
Název práce Detekce odlehlých dat v koncentracích
Typ práce Bakalářská
Status práce Zadaná
Popis práce

Při analýze datového souboru je častou úlohou odhalit extrémní (odlehlá) pozorování či jednotlivé buňky v datech, u koncentrací se k tomu přidává navíc potřeba vzít v potaz jejich specifickou, relativní povahu. Cílem bakalářské práce, jejíž téma je motivováno konkrétním zadáním z výzkumného centra naší fakulty, bude mimo metodické části zpracovat reálná data týkající se koncentrací různých látek v obilovinách.