Bayesovské metody s Bayesovými prostory

Vedoucí práce prof. RNDr., Karel Hron, Ph.D.
Název práce Bayesovské metody s Bayesovými prostory
Typ práce Diplomová
Status práce Zadaná
Popis práce

Bayesova věta jako základní stavební kámen bayesovských metod se dá elegantně vyjádřit pomocí tzv. Bayesových prostorů, což s sebou nese četné implikace tykající se rozvoje bayesovské metodiky. Cílem diplomové práce bude popsat aktuální stav poznání v tomto směru, popř. některé oblasti též dále rozvinout.