Analýza využití pojištění ve vybraných zemích EU

Vedoucí práce RNDr., Ondřej Pavlačka, Ph.D.
Název práce Analýza využití pojištění ve vybraných zemích EU
Typ práce Bakalářská
Status práce Zadaná
Popis práce

Cílem práce bude na základě dostupných dat analyzovat vývoj a aktuální stav ukazatelů (např. pojištěnost, propojištěnost) popisujících využití pojištění ve vybraných zemích, zkoumat závislost těchto ukazatelů na jiných faktorech (např. průměrná mzda, HDP apod.) a pomocí vhodných matematických metod (např. shluková analýza) se pokusit rozdělit země do skupin s podobnou situací týkající se využití pojištění.