Analýza dopadu pandemie Covid 19 na finanční trhy

Vedoucí práce RNDr., Ondřej Pavlačka, Ph.D.
Název práce Analýza dopadu pandemie Covid 19 na finanční trhy
Typ práce Bakalářská
Status práce Zadaná
Popis práce

Přesné zadání bude domluveno na konzultaci.