Alternativní přístupy ke statistické analýze kompozičních dat

Vedoucí práce prof. RNDr., Karel Hron, Ph.D.
Název práce Alternativní přístupy ke statistické analýze kompozičních dat
Typ práce Diplomová
Status práce Zadaná
Popis práce

Přestože pro statistickou analýzu kompozičních dat se v současné době užívá především tzv. logratio metodika (založená na log-kontrastech složek kompozic), paralelně se rozvíjí též další přístupy, založené na odmocninové transformaci, sférickém vyjádření kompozic a podobně. Cílem diplomové práce bude zevrubně popsat tyto alternativní metodiky a konfrontovat jejich vlastnosti s principy analýzy kompozic, které jsou reflektovány při aplikaci logratio souřadnic.