Letní škola matematiky

Chystáte se studovat na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci a

  • Chcete vědět, co Vás čeká?
  • Chcete si vylepšit Vaši startovní pozici?
  • Máte zájem si zopakovat a prohloubit znalosti středoškolské matematiky?
  • Chcete se seznámit s budoucími kolegy?

Pokud jste alespoň na jednu z výše položených otázek odpověděli kladně, pak je Letní škola matematiky určena právě pro Vás.

Letní škola je určena zejména pro budoucí studenty oborů Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví, Aplikovaná statistika a Matematika a její aplikace, ale je otevřena všem studentům nastupujícím na PřF UP.
Letní škola byla obnovena na základě požadavků a potřeb ze strany současných studentů s cílem sjednotit úroveň matematických znalostí uchazečů z různých typů středních škol. Představuje možnost zopakovat si ty pasáže středoškolské matematiky, které Vás budou provázet celým studiem a bez nichž se v mnoha předmětech nelze obejít.
Zaměříme se na matematická témata, potřebná pro zvládnutí studia, které jste si zvolili. Důraz bude kladen hlavně na porozumění základním matematických pojmům, objektům a práci s nimi. Matematické dovednosti procvičíme při řešení praktických příkladů.
Letní školou Vás budou provázet vysokoškolští vyučující, s nimiž se setkáte v průběhu studia.
Získáte také užitečné informace o studiu na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. Dozvíte se informace ohledně kreditového systému, jakým způsobem je vedena výuka na VŠ, jak budete za splnění jednotlivých předmětů hodnoceni, kdy a na jak dlouho se budete moci zúčastnit praxe a jakým způsobem se budete moci zapojit do výzkumu. Pomůžeme Vám zorientovat se v našem e-learningovém prostředí a možnostech získat další zdroje potřebné pro studium.

Novinky, aktuality a mnoho dalších podrobnějších informací o náplni letní školy, možnostech přihlášení a ukázkové testy na procvičování naleznete na této stránce. Letní škola má i svou stránku na Facebooku a kanál na YouTube.

Dotazy a náměty vítáme na e-mailové adrese letni-skola@seznam.cz

Z letní školy matematiky 2015 existuje i krátké video.