Šestý důvod

Matematika je jediné odvětví, kde lze skutečně zjistit, zda něco je či není pravda.

Odvěká lidská touha po hledání pravdy má tedy bezpečné útočiště právě v matematice. Všiml si toho i Stendhal:

"Mathematics allows for no hypocrisy and no vaguness."

Sedmý důvod