První důvod

Matematika je jazykem přírodních věd.

Pokud vás skutečně zajímá, jak a proč funguje svět kolem vás, studium matematiky je tím nejlepším odrazovým můstkem. Galileo Galilei kdysi prohlásil:

"God wrote the universe in the language of mathematics."

Jsme zaplavení nejrůznějšími informacemi, detaily, články, obrázky a videi, ale, jak říkal Albert Einstein:

"Any fool can know. The point is to understand." A nejlepší cestou k porozumění je právě matematika.

Druhý důvod