Tak já vám teda do tý školy chodit budu.

Ze semináře pro zaměstnance firmy Hella Smyslem existence Přírodovědecké fakulty je zkoumat, jak a proč funguje příroda, a toto poznání předávat studentům. Mnoho našich studentů najde uplatnění v technologických firmách, kde potom mohou posoudit, jak dobře mají ze svých studií nabroušené drápy na nerovný souboj s přírodou. A tak se stane, že někteří z nich zatouží po návratu do vysokoškolských lavic, aby si znalosti osvěžili, prohloubili a aby taky trochu zavzpomínali na staré dobré časy. Proto jsme velmi rádi, že můžeme na půdě Katedry matematické analýzy a aplikací matematiky letos poprvé uvítat patnáct výzkumných pracovníků firmy Hella - jednoho z nejvýznamnějších světových koncernů, který se zabývá vývojem a výrobou světlometů pro automobilový průmysl. Ze semináře pro zaměstnance firmy Hella Připravili jsme pro ně šestidílný cyklus školení, který by jim měl pomoci, když jejich výzkumná práce narazí na všemožné zlomyslnosti matematiky. Velmi nás těší, že si školení vyžádala právě společnost Hella, se kterou naše fakulta dlouhodobě spolupracuje jak na úrovni výzkumu a vývoje, tak v oblasti praxí a stáží studentů. Obsahem kursu je průvodce matematickým jazykem, který na příkladech z praxe a programových kódech představí aparát matematické analýzy a lineární algebry, dále krátký kurs principů procedurálního programování a také průvodce statistickými metodami, které jsou často tím, co naši studenti v praxi používají nejčastěji. Pracovníci naší katedry, kteří kurs připravili a přednášejí, si mohou vyzkoušet, jak příjemné ale i náročné je přednášet pro své kolegy z výzkumné praxe, kteří mají často daleko větší motivaci k porozumění, ale také daleko větší nadhled nad matematikou než studenti denního studia. Přejeme tedy oběma stranám mnoho inspirujících zážitků a nemůžeme nevzpomenout citátu klasika z filmu Marečku, podejte mi pero: "Já vám teda do tý školy chodit budu. Ale běda vám, běda vám, jak mi to nepůjde! " Tak ať to u nás všem zúčastněným jde!

Tomáš Fürst, Rostislav Vodák a Ondřej Vencálek