Noc vědců 2016


Poslední zářijovou noc se Přírodovědecká fakulta UP opět otevřela veřejnosti a přivítala zájemce o vědu v rámci Noci vědců, která probíhala od šesté hodiny večerní až do samotné půlnoci. Hrdě můžeme oznámit, že katedra matematické analýzy a aplikací matematiky u toho nechyběla. Ve spolupráci s našimi studenty bakalářských, navazujících i doktorských oborů jsme pro malé i velké účastníky této populární akce připravili hned tři lákavé možnosti, jak se pobavit a u toho se i něco naučit.

Ty menší návštěvníky nejvíce lákala dobrodružná cesta plná rozličných šifer a překvapujících hádanek, na jejímž konci na ně čekala tajemná truhla se sladkou odměnou. K našemu velkému potěšení přijali tuto výzvu i zájemci o generaci (i dvě) starší, objevili v sobě svoje dětské já, a s překvapujícím zápalem a hravostí se vrhli do luštění tajemných zašifrovaných vzkazů.

Ti nejodvážnější z návštěvníků se vyřádili i na dalším stanovišti, kde se pomocí "nenápadně nastražených" indicií pokoušeli uhádnout heslo do počítače v improvizované kanceláři a bojovali o prestižní titul nejrychlejšího hackera. Velkému zájmu se těšil návod, jak si vytvořit bezpečné heslo a přitom se vyvarovat častých chyb, jichž se uživatelé dopouštějí při zabezpečení svých účtů.

Vzhledem k tématu letošní Noci vědců (bezpečnost) a k zaměření našeho stánku jsme s nadšením přijali nabídku z Pevnosti poznání na zapůjčení funkčního modelu Enigmy. Proslulý přístroj, využívaný v druhé světové válce německou armádou k šifrování zpráv, si tak návštěvníci mohli nejen prohlédnout, ale seznámili se i s principem kódování, které se po dlouhou dobu zdálo býti neprolomitelné.


Děkujeme Viktorii Nesrstové, Hanušovi Hanečkovi, Kateřině Zelinkové, Janě Radové, Lukášovi Konopkovi a Veronice Římalové, kteří do celé akce šli s obdivuhodným nadšením, podíleli se na přípravě i realizaci a přinesli návštěvníkům tuto noc plnou zážitků.

Na základě velkého množství kladných ohlasů ze strany návštěvníků můžeme konstatovat, že se celá akce podařila :-)


P+I